Vladimir Pristajko (1985)

Diskografija Mladena Mlađe Nikolića

Ansambl Nikole Stefanova Kolje

Izdavač: Helidon


NOVE SE LJUBAVI RAĐAJU

Muzika: Mladen Nikolić
Tekst: Mladen Nikolić
Arr.: Nikola Stefanov Kolja

Flash player


JA SE TEBI OPET VRAĆAM

Muzika: Mladen Nikolić
Tekst: Mladen Nikolić
Arr.: Nikola Stefanov Kolja

Flash playerNazad