Milivoje Đurišić

Diskografija Mladena Mlađe Nikolića

Orkestar Zorana Vlajića

Izdavač: Jugohit


SUPER GARA

Muzika: Mladen Nikolić
Tekst: Mladen Nikolić
Arr.: Zoran Vlajić

Flash player


KAKO SUZE DA SAKRIJEM

Muzika: Mladen Nikolić
Tekst: Mladen Nikolić
Arr.: Zoran Vlajić

Flash player


SVE AL RASTANAK NE

Muzika: Mladen Nikolić
Tekst: Mladen Nikolić
Arr.: Zoran Vlajić

Flash player


TEBI NOĆAS DAĆU SVE

Muzika: Mladen Nikolić
Tekst: Mladen Nikolić
Arr.: Zoran Vlajić

Flash player


SRCE MI JE RAZBOLELA

Muzika: Mladen Nikolić
Tekst: Mladen Nikolić
Arr.: Zoran Vlajić

Flash playerNazad